Gelukspodje
Geluk zit in de kleine dingen!
 
 Wat fijn dat je de tijd neemt om de website te bezoeken, om naar de podcastafleveringen te luisteren van "Gelukspodje'. 

In het onderstaande frame kunt u alle podcast afleveringen terugluisteren.  Nieuwste podcast afleveringen staan bovenaan in de lijst.

Im so glad that you take the time, to vist this website and to listen to the "Gelukspodje (Jar of Happiness)" podcast episodes.
  In the list below you can listen to all the podcast episodes. New podcast episodes are listed first.
Luister de podcast afleveringen op SPOTIFY

1 Juli 2024: Happy Birthday in Heaven
my dear sweet mother Juliana Pikei
If she was still alive, it would be her 77th Birthday.

Specialy for her birthday I made this song for her.
 Its a prayer to God in her tribal language.  "Ugatameh tolong saja" means;
 "God help me!" in the tribal language of my mother.

Watch the YouTube to see more about the song.


New Year - New Podcast - New Blessings

Remember that we walk by faith
and not by sight.

 

Wat betekend de podcast naam "Gelukspodje"?

Welkom bij de podcast, ‘Gelukspodje’. Mijn naam is Louisa Ofide (Sirimeng) en ik ben podcasthost en podcastmaker bij "Gelukspodje". De podcastafleveringen gaan over de kleine dingen in het leven die jou gelukkig maken. Dit kan voor iedereen anders zijn. Het kunnen personen of situaties zijn waar jij gelukkig van wordt, maar ook de kleine dingen in het leven waarvoor jij dankbaar kunt zijn. Bij mij zijn dat; saxofoon spelen, lekker koken, pasteitjes maken, zingen onder de douche, Jezus en mijn liefde voor kunst en cultuur. Kortom, waar kan jij echt van genieten en voel jij hierdoor gelukkiger?

In Oktober 2022 ben ik begonnen met podcast maken voor "Gelukspodje". Gelukspodje komt van de naam gelukspot. Je schrijft op een klein notitie papier of post-it, wat jouw gelukkig heeft gemaakt en stopt dit in een glazen pot. Na een paar maanden of een jaar heb je een pot met een enorme opbrengst van jouw persoonlijke "geluksmomentjes". Al je mooie momenten van het afgelopen jaar verzameld in de gelukspot. Neem de tijd, als het jaar om is, om al die briefjes te lezen. Deze terugblik noem ik in mijn podcastaflevering een R.T.H. Special. R.T.H. is de afkorting voor "Rewind The Happiness". Dit principe is hetzelfde als "Count Your Blessings". Soms kan je niet de echte waarde van een moment inschatten, totdat het een herinnering wordt. Ik speel saxofoon en ik hou van zingen, vandaar dat ik ook graag mijn eigen podcast muziek maak. Voor mijn podcast muziek gebruik ik de volgende muziek slogan; SPEEL het moment af - PAUZEER de herinneringen- STOP de pijn - HERHAAL de vreugde-blijdschap!".

Klik hier voor de podcast programma 2024.
Gelukspodje podcastafleveringen kan je ook op SPOTIFY beluisteren:

What is the meaning of the podcast name "Gelukspodje [Jar of Happiness]"?

Welcome to the podcast, 'Jar-of-Happiness'. My name is Louisa Ofide (Sirimeng) and I am a podcast host and podcast maker at "Gelukspodje". The podcast episodes are about the little things in life that makes you happy. This can be different for everyone. It can be people or situations that make you happy, but also the little things in life for which you can be grateful. For me these are: playing the saxophone, cooking, making pies, singing in the shower, Jesus and my love for art and culture. In short, what can you really enjoy and do you feel happier because of it?

In October 2022 I started making a podcast for "Gelukspodje". Happiness pod comes from the name happiness pot. You write on a small note paper or post-it what made you happy and put it in a glass jar. After a few months or a year you will have a pot with an enormous yield of your personal "moments of happiness". All your beautiful moments from the past year collected in the happiness jar. When the year is over, take the time to read all those notes. In my podcast episode I call this retrospective an R.T.H. Special. R.T.H. is the abbreviation for "Rewind The Happiness". This principle is the same as "Count Your Blessings". Sometimes you can't appreciate the true value of a moment until it becomes a memory. I play the saxophone and I love singing, that's why I also like to make my own podcast music. For my podcast music I use the following music slogan; PLAY the moment - PAUSE the memories - STOP the pain - REWIND The Happiness!”.


Click here for the 2024 podcast program.
You can also listen to Happiness Pod podcast episodes on SPOTIFY:De zonnebloem kan alleen groeien, als hij naar de zon kijkt!!

Vroeger in ons huis in Groningen, had mijn vader zonnebloemen in onze tuin geplant.
Hij plantte de zonnebloemen naast het balkon, zodat ze konden groeien in de zonlicht.
De zonnebloemen groeiden heel hoog en mooi, dat kinderen uit de buurt de zonnepitten gingen pakken.
Thuis in mijn woonkamer homestudio schijnt in de middag volop de zon, dan vind ik het heerlijk om in het zonlicht te gaan zingen, (aan)bidden en maak ik mijn podcast muziek. Met ogen dicht en in het zonlicht voel ik de warme liefde van God en van mijn vader en moeder. Ook al zijn ze allen overleden, door het warme zonlicht voel ik mij verbonden met God en met mijn lieve ouders. Ik heb van mijn zus Curi Ofide twee mooie zonnebloem jurken gekregen. De zwarte jurk met gele zonnebloemen draag ik bij de foto-shoot van de 1 jarig podcast. En de witte jurk met zonnebloemen draag ik bij de podcast coverimage van het lied-Geef mij Jezus (Reggae cover).

Psalm 121:1 en 2. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Ik heb een podcast cover song opgenomen van het lied van Eline Bakker - Geef Mij Jezus (Reggae mix).

The Sunflower can only grow, when he looks at the sun!!

Back in the days at our house in Groningen, my father planted sunflowers in our garden.
He planted the sunflowers next to the balcony so they could grow in the sunlight.
The sunflowers grew very high and beautiful, so that neighborhood children started taking the sunflower seeds.

At home in my living room, home studio, the sun shines brightly in the afternoon, and then I love to sing, worship and make my podcast music in the sunlight. With my eyes closed and in the sunlight I feel the warm love of God and my father and mother. Even though they have all passed away, the warm sunlight makes me feel connected to God and my dear parents. My sister Curi Ofide gave me two beautiful sunflower dresses. I wear the black dress with yellow sunflowers during the photo shoot of the 1-year podcast. And I wear the white dress with sunflowers for the podcast cover image of the song - Give me Jesus (Reggae cover).

Psalm 121: 1 en 2. I lift up my eyes to the mountains, where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.

I make a podcast cover song by Eline Bakker - Geef mij Jezus (Reggae mix)
Reggae cover song - Geef mij Jezus (Elina Bakker)

 


  


BEDANKT!!THANK YOU!!
For visiting the Gelukspodje website.
Aantal website bezoekers: